Velkommen til Lyngbyklinikken

Klinikken er åben for tilgang af nye patienter.
Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

Klinikken er en tværfagligt- og teamorienteret klinik med sygeplejersker og læger. Vi vurderer løbende, om dit helbredsproblem er bedst håndteret hos sygeplejerske eller læge. Personalet i klinikken konfererer løbende med lægerne samt ved tvivlsspørgsmål.

Årsstatus af kronisk sygdom varetages i samarbejde mellem sygeplejersker og læger.  Årsstatus af visse kroniske sygdomme varetages alene af sygeplejersker under supervision af læger.

Emailkonsultation og onlinebooking er lukket under ferie/kurser.