Priser

Sygemelding Kr. 750,-
Sygemelding, studerende Kr. 300,-
Mulighedserklæring Kr. 750,-
Motorattest < 70 år Kr. 600,-
Motorattest > 70 år Kr. 750,-
Motorattest erhverv Kr. 850,-
Attest til invalideskilt Kr. 400,-
Medicinattest Kr. 300,-
Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse Kr. 625,-
Privat konsultation Kr. 600,-
Ansøgning medicin tilskud/udleveringstilladelse Kr. 300,-
Attest Dansk indfødsret Kr. 2000,-
Gruppe 2 – konsultation Kr. 600,-
Gruppe 2 – sygebesøg Kr. 1000,-

Udeblivelsesgebyr privat konsulation

Privat konsultation v vaccination

Kr. 500,-

Kr. 300,-