Andre priser

Sygemelding Kr. 750,-
Sygemelding, studerende Kr. 300,-
Mulighedserklæring Kr. 550,-
Motorattest < 70 år Kr. 500,-
Motorattest > 70 år Kr. 650,-
Motorattest erhverv Kr. 750,-
Attest til invalideskilt Kr. 400,-
Medicinattest Kr. 300,-
Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse Kr. 625,-
Privat konsultation Kr. 500,-
Ansøgning medicin tilskud/udleveringstilladelse Kr. 250,-
Attest Dansk indfødsret Kr. 2000,-
Gruppe 2 – konsultation Kr. 500,-
Gruppe 2 – sygebesøg Kr. 750,-